สีชังเครน แอนด์ มารีนไทม์

สีชังเครน แอนด์ มารีนไทม์

สินค้าและบริการ :

ขนถ่ายสินค้าทางทะเลโดยเรือเครนน้ำ, ขนส่งสินค้าทางน้ำ, ขนส่งสินค้า, ขนส่งสินค้าทางทะเล, ลากจูง, บาจปั่นจั่น, เรือเครนน้ำ, เรือเท่น, Stevedove, สตีวีโดริ่ง, เรือบาจ

ที่อยู่

7/29 หมู่บ้านเหมืองทอง      ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :0-3839-3937, 08-7061-1143

โทรสาร :0-3839-3938

อีเมล์ :ops@scm-mar.com , sichangcrane@typlive.com

URL :http://sichangcrane.yellowpages.co.th

เวลา :บริการ 24 ชั่วโมง